Skip til primært indhold

Spørgsmål om høretekniske hjælpemidler

Her findes svar på de mest almindelige spørgsmål og problemer vedrørende høretekniske hjælpemidler.

Det er muligt at ansøge bopælskommune om høretekniske hjælpemidler til afhjælpning af hørevanskeligheder i dagligdagen.

Det lokale kommunikationscenter er behjælpelig med udredning, afprøvning og ansøgning af hjælpemidler.

 

 

Følg altid den medfølgende brugsanvisning til det høretekniske hjælpemiddel. Hvis der fortsat er problemer med betjening, er der mulighed for at få undervisning og vejledning på det lokale kommunikationscenter.

Hvis et høreteknisk hjælpemiddel er gået i stykker, eller ikke virker som det plejer, kan der være behov for reparation eller genopsætning.

Afhængig af det specifikke hjælpemiddel, kan der være behov for et teknikerbesøg. I så fald kontakt bopælskommunen, der har bevilget hjælpemidlet.

Andre hjælpemidler kan sendes direkte til producenten for reparation, hvis der stadig er garanti.

Hvis man ikke længere har tilstrækkeligt udbytte af hjælpemidlet, kan der være behov for udskiftning.

Kontakt det lokale kommunikationscenter ved tvivlsspørgsmål.

Offentligt bevilgede hjælpemidler er udlånt af bopælskommunen. Det skal derfor returneres til kommunen, såfremt det ikke længere skal bruges.

Kontakt det lokale kommunikationscenter for yderligere information om muligheder for høretekniske hjælpemidler eller hjælp til andre problemer eller spørgsmål.

Find oversigt over kommunikationscentrene ved at klikke på denne linje

APPFWU02V