Skip til primært indhold

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Unge og voksne, har udviklet HøreRehab.dk for at understøtte håndtering af nedsat hørelse og høreapparater i dagligdagen. Hjemmesiden henvender sig både til borgere, pårørende og fagpersoner. Siden er lanceret i 2017 og er udvidet med information om høretekniske hjælpemidler i 2020 med støtte fra Kurt Sørensens Fond.

De anvendte høreapparater på HøreRehab.dk giver vejledende information om håndtering af forskellige typer af høreapparater. Man kan derfor ikke finde specifikke høreapparater, men finde repræsentanter for de forskellige arketyper. Det er tilstræbt at anvende forskellige fabrikater og der er ingen økonomisk forbindelse eller andet mellemværende mellem produktionen af hjemmesiden og leverandører af de pågældende høreapparater.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi fraskriver sig ansvaret for forkert håndtering af høreapparater med baggrund i HøreRehab.dk. Vi anbefaler altid, som udgangspunkt, at benytte den medfølgende brugsanvisning til det pågældende høreapparat og anvende HøreRehab.dk som et supplement.

HøreRehab.dk kan frit tilgås af alle. Dog er der enkelte links og tekster, der retter sig mod borgere i Region Syddanmark.

Ophavsretten til videoerne tilhører Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Henvendelse om brug af videoer ud over tilgang via denne hjemmeside kan ske til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Klik her for at henvende dig til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

APPFWU02V