Skip til primært indhold

Problemer og spørgsmål om høreapparater

Få svar på mulige årsager til dagligdagsproblemer med høreapparater og se løsningsforslag.

Problemer med lyden i høreapparat

For at løse problemet kan man prøve følgende:

  • Skift batteri/oplad batteri helt
  • Rens eller skift de dele, der muligt. Herunder slange, filter, tip/dome og øreprop

Høreapparatet kan være i stykker. Kontakt udleveringssted (eller det kommunale kommunikationscenter), eller send høreapparatet til producenten af høreapparatet.

Der er 4 års garanti på høreapparater.

En svag lyd i høreapparatet kan også betyde, at der er behov for en justering. Kontakt udleveringssted for at få en tid til justering.

 

Lyden kan opleves mere høj eller ubehagelig efter en justering eller ved nye, udleverede høreapparater.
Det skyldes ofte, at hjernen skal vænne sig til ændringer i lyden.

For at løse problemet kan man prøve følgende:

  •  Brug volumenkontrol eller fjernbetjening/app, hvis der er mulighed for det
  • Tag små pauser (eks. en time) i de første måneders tilvænningsperiode
  • Tjek, at høreapparatet bæres på det korrekte øre

Hvis lyden fortsætter med at være høj eller ubehagelig, kontakt da udleveringssted for en justering.

Høreapparatet må gerne give en lille lyd fra sig, når man eksempelvis giver et knus eller holder hånden eller noget andet tæt på øret.

Hvis høreapparatet hyler høreapparatet konstant eller eksempelvis når man spiser eller bevæger sig, skal man kontakte egen læge eller ørelæge for at få tjekket øret for ørevoks. Problemet er ofte voks i øret.

Løser en rensning af øret ikke problemet, skyldes hyl fra høreapparatet problemer med øreprop eller defekt høreapparat. Kontakt i så fald udleveringsstedet for hjælp.

Andre spørgsmål/problemer

Hvis man har mistet høreapparatet eller tabt det, så skal man kontakte udleveringsstedet. De kan normalt oplyse om hvad man skal gøre.

Har man fået høreapparatet fra en offentlig høreklinik, vil de som regel bede om, at man i en periode afventer om høreapparatet skulle dukke op igen, før de igangsætter et evt. udlån af andre høreapparater. Man kan ikke være sikker på at få et høreapparat magen til det, man har mistet.

Har man fået høreapparatet fra en privat høreklinik, så kan der normalt ikke bevilges tilskud til et nyt, hvis det blot er blevet væk. Der er dog visse undtagelser fra denne regel (brand, tyveri el. lign.) som den private høreklinik eller CKV Høre, Region Syddanmark kan oplyse mere om. Klik på denne linje for at læse mere om dette.

Der kan måske være forsikringsdækning enten via den almindelige private forsikring eller en specielt tegnet høreapparatforsikring.

Fjern batteriet og lad høreapparatet tørre godt igennem f.eks. på et håndklæde på radiatoren.

Hvis høreapparatet ikke virker efter tørring, kan man sende det til reparation hos producenten, hvis der er garanti på apparatet. Husk at sende høreapparatet beskyttet eks. i den æsken, der er fulgt med høreapparatet ved udlevering.

Høreapparatet må ikke tørres i ovnen eller i mikrobølgeovn og lignende!

 

Man kan sagtens flyve med høreapparaterne tændt, og de burde ikke kunne sætte sikkerhedsalarmen i gang, hvis man går igennem scanneren i sikkerhedskontrollen. Man kan, for at være sikker, nævne det for den medarbejder, der står ved scanneren, så de er klar over det, hvis alarmen alligevel aktiveres.

Høreapparaterne tager ikke skade af at blive gennemlyst eller scannet.

Ved start og landing skal man normalt slukke alt elektronisk udstyr. Det gælder ikke for høreapparater!
Vi anbefaler dog, at man læser sin brugsanvisning grundigt igennem.

Kontakt udleveringsstedet. Her kan de se, om der evt. skal slibes lidt af øreproppen/skallen, eller om der skal en anden størrelse tip på. Begynd ikke selv at slibe på høreapparat eller øreprop.

Henvendelse skal ske til egen læge eller ørelæge. Man må ikke selv forsøge at fjerne det, da man risikerer at skubbe det længe ind i øregangen.

Hvis høreapparaterne er optimalt indstillede og der fortsat er væsentlige problemer med at høre i dagligdagen, eks. tv, telefon og dørklokke, kan der være behov for supplerende høretekniske hjælpemidler.

Se mere om de høretekniske muligheder under ”Høretekniske hjælpemidler”.

Man kan også kontakte det lokale kommunikationscenter for mere information.

Hvad skal man undgå?

Undgå at sove med høreapparatet på. Øret har godt af at få luft om natten og det kan desuden være ubehageligt.

 

Et høreapparat kan ikke tåle vand. Derfor skal man tage sit høreapparat ud, hvis man skal i bad eller svømme.

Brug kun renseudstyr, der er udleveret sammen med høreapparater, da der sidder meget følsom elektronik, der kan gå i stykker. Hvis man er usikker på hvordan man skal rense og vedligeholde høreapparatet, skal henvendelse ske til udleveringsstedet, eller det kommunale kommunikationscenter.

 

Høreapparatets elektroniske dele kan ikke tåle vand eller væsker af nogen art.

Det eneste, der må rengøres med (sæbe-)vand, er standard plastiktip og de formstøbte akrylpropper, der sidder i ørerne.

Se den medfølgende brugsanvisning eller kontakt udleveringsstedet eller det kommunale kommunikationscenter for råd om vedligeholdelse.

Se også videoerne under “Høreapparater”

 

Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge vatpinde til at rense øret. Hvis man bruger vatpinde, risikerer man at skubbe ørevoksen længere ind i øret.

Hvis ørevoks er et problem, så tal med egen ørelæge eller spørg på apoteket, hvad man kan gøre, for selv at holde ørerne fri for ørevoks.

 

Hvis ovenstående løsningsforslag ikke har afhjulpet problemet eller der er yderligere spørgsmål, så kontakt den offentlige eller private høreklinik, hvor høreapparatet er udleveret. Det er også muligt at kontakte kommunens kommunikationscenter.

Se nedenstående links:

Høreapparater (regionsyddanmark.dk)

Find dit kommunikationscenter | Høreforeningen (hoereforeningen.dk)

 

 

APPFWU01V