HØREAPPARATET

Lær om betjening og vedligehold af høreapparater i dagligdagen.
Der findes mange forskellige høreapparater, og vi kan desværre ikke vise dem alle. Vi har derfor valgt at vise 4 standardtyper.
Klik på det høreapparat, der ligner mest for at åbne en side med instruktionsvideoer.
Kig på slangen og den del, der skal ind i øret. for at vælge høreapparattype.