Om HøreRehab.dk

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Region Syd E-læring har udviklet HøreRehab.dk for at understøtte borgeres, pårørendes og fagpersoners håndtering af høreapparater og hørenedsættelse i hverdagen. Siden er lanceret i september 2017.

De anvendte høreapparater på HøreRehab.dk er alene udvalgt ud fra et eksemplarisk princip, idet de valgte høreapparater bedst muligt skal repræsentere den pågældende arketype af høreapparater. Det er tilstræbt at anvende forskellige fabrikater.
Der er således ikke i forbindelse med produktionen af hjemmesiden noget økonomisk eller andet mellemværende mellem Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og leverandører af de pågældende høreapparater.


Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi fraskriver sig ansvaret for evt. forkert håndtering af høreapparaterne med baggrund i HøreRehab.dk. Vi anbefaler, at man altid ved håndtering af høreapparatet som udgangspunkt anvender den tilhørende brugsanvisning, og anvender HøreRehab.dk som et supplement til brugsanvisningen.


HøreRehab.dk er blandt andet udviklet med inspiration i Høreforeningens Høremanual. Denne kan anbefales som supplerende håndbog vedrørende viden om høreapparater, høretekniske hjælpemidler m.v. – klik her for mere information om Høremanualen.

Tak til kort Kurt Sørensens Fond for at gøre det muligt, at udvikle den del, der omhandler høretekniske hjælpemidler – tilføjet januar 2020.


HøreRehab.dk kan frit tilgås af alle. Dog er link og tekster på siden målrettet information til borgere i Region Syddanmark.

Ophavsretten til videoerne tilhører Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Region Syd E-læring. Henvendelse om brug af videoer ud over tilgang via denne hjemmeside kan ske til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Klik her for at henvende dig til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.
HøreRehab.dk