Om HøreRehab.dk

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Region Syd E-læring har udviklet HøreRehab.dk for at understøtte borgeres, pårørendes og fagpersoners håndtering af høreapparater og hørenedsættelse i hverdagen.

 

De anvendte høreapparater på HøreRehab.dk er alene udvalgt ud fra et eksemplarisk princip, idet de valgte høreapparater bedst muligt skal repræsentere den pågældende arketype af høreapparater. Det er tilstræbt at anvende forskellige fabrikater.
Der er således ikke i forbindelse med produktionen af e-læringen noget økonomisk eller andet mellemværende mellem Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og leverandører af de pågældende høreapparater.

 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi fraskriver sig ansvaret for evt. forkert håndtering af høreapparaterne med baggrund i HøreRehab.dk. Vi anbefaler, at man altid ved håndtering af høreapparatet som udgangspunkt anvender den tilhørende brugsanvisning, og anvender HøreRehab.dk som et supplement til brugsanvisningen.

 

HøreRehab.dk er blandt andet udviklet med inspiration i Høreforeningens Høremanual. Denne kan anbefales som supplerende håndbog vedrørende viden om høreapparater, høretekniske hjælpemidler m.v. – klik her for mere information om Høremanualen.

 

HøreRehab.dk kan frit tilgås af alle. Dog er link og tekster på siden målrettet information til borgere i Region Syddanmark.

 

Ophavsretten til videoerne tilhører Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Region Syd E-læring. Henvendelse om brug af videoer ud over YouTube standard licens kan ske til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi www.ckv.rsyd.dk

 

September2017 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.
HøreRehab.dk